Χρήσιμα Τηλέφωνα Σερρών

Πρώτης Ανάγκης

Τηλέφωνα Πρώτης Ανάγκης
Κέντρο Άμεσης Ανάγκης (ΕΚΑΒ) 166
Νοσοκομείο Σερρών 23210-94500
Πυροσβεστική Σερρών 199 199
Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Πυρκαγιών Δασών 191
Αστυνομία
Αστυνομική Διεύθυνση (Κερασούντος 3) 23210-90800-2
Άμεση Δράση 100
Τμήμα Ασφαλείας 23210-90804-5
Τμήμα Τροχαίας 23210-90809-10
Τμήμα Ταυτοτήτων 23210-90916
Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης Τουρισμού 23210-90840
Οδική Βοήθεια
ΕΛΠΑ 10400, 23210-38364
EXPRESS SERVICE 154, 23210-50780
HELLAS SERVICE 1057, 23210-50800
INTERAMERICAN 168, 1158, 23210-65748
Βλάβες
ΟΤΕ 121
ΔΕΗ 1050
ΔΕΥΑΣ 23210-24444, 83800, 55555

Υπηρεσίες & Οργανισμοί

10η Ταξιαρχία Πεζικού Σερρών (ΣΤΓ 916 Σέρρες) 23210-95360
12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Παράρτημα Σερρών) 23210-56205
1η Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευές Έργων (ΔΕΚΕ) (Υψηλάντου 3) 23210-46537 23210-37388
Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών (Κερασούντος 3) 23210-90802, 23210-90803
Γενικά Αρχεία του Κράτους (Υψηλάντου 1) 23210-55711, 23210-55711
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων ΓΟΕΒ – Πεδιάδας Σερρών (Εμμ. Ανδρόνικου 46) 23210-26555, 23210-25004, 23210-55004
ΔΕΗ (Προύσσης 1&Φιλιππου γωνία) 23210-56062, 23210-56464, 23210-56064
ΔΕΥΑΣ (Κουντουριώτου 4) 23210-83800, 1021
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών (Ν. Νικολάου 20) 23210-98550
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Α' ΔΟΥ) (Μεραρχίας 50) 23210-55408, 55410, 98402, 22530
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Β' ΔΟΥ) (Πατρ. Γρηγορίου Ζ' 33) 23210-46830, 46820, 46833
Διεύθυνση Δασών Ν. Σερρών (Υψηλάντου 3) 23210-22633, 62086, 62086
Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) (Τέρμα Ομόνοιας) 23210-97925, 39025
Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων (ΔΣΕ) (Υψηλάντου 3) 23210-64071, 55702
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης (Μεραρχίας 36) 23210-83451, 83466
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης (Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων & Κοινοτήτων - ΤΥΔΚ) (Μεραρχίας 36) 23210-83476, 83476
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης (Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης) (Κιουτάχειας 8) 23210-97983, 97921
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης (Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων) (Μεραρχίας 36) 23210-83451, 83466
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης (Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού) (Μεραρχίας 36) 23210-83469
Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών Ν. Σερρών (Τέρμα Ομόνοιας) 23210-45367, 45813
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) (1ο χλμ. Σερρών-Νιγρίτας) 23210-46248, 59402
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) Γραφεία Διανομής (Ευζώνων 29) 23210-59970
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) Κεντρικό Κατάστημα Σερρών (Κων/πολεως 10) 23210-51211
Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Περ. Κωστόπουλου 2) 23210-99740 , 99710
Εμπορικός Σύλλογος Σερρών (Περ. Κωστοπούλου 2) 23210-22437
Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Σερρών (Περ. Κωστοπούλου 6) 23210-26644, 22518
Εργατικό Κέντρο Ν. Σερρών (Βασ. Ηρακλείου 28) 23210-24455, 22662, 99526
Εργοστάσιο Ζαχάρεως (3ο χλμ. Σερρών - Θεσ/νίκης) 23210-90300, 90388, 50749
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) (Διοικητικές Υπηρεσίες) (Πριγκ. Χριστοφόρου 25) 23210-95900, 95925, 22812
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) (Υγειονομικές Υπηρεσίες) (Πριγκ. Χριστοφόρου 25) 23210-55370, 65490, 22812
Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α.) Ν. Σερρών (Δημ. Μαρούλη 43) 23210-22273 & 4 23210-66181
Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης & Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) (1ο χλμ. Σερρών-Δράμας) 23210-23424, 23411
Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Αγ. Ιωάννης) 23210-58385, 67087
Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) (1ο χλμ. Σερρών-Νιγρίτας) 23210-37856, 59002
ΚΗ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Γρ. Ρακιτζή 10-12) 23210-21084, 64015, 64015
Κτηματική Υπηρεσία (Μεραρχίας 50) 23210-67075, 67075
Κτηνιατρικό Εργαστήριο (Τέρμα Ομόνοιας) 23210-35411, 35410
Μετεωρολογικός Σταθμός (Τέρμα Ομόνοιας) 23210-46563
Ν.Ε.Λ.Ε (Υψηλάντου 4) 23210-20273, 24631
ΟΑΕΔ (6ο χλμ Σερρών-Θεσ/νικης) 23210-98200-208, 51709, 51740, 51813, 51713, Fax: 23210-98209
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Περιφ. Τμήμα Ανατ. Μακεδονίας) (Μεραρχίας 14) 23210-67970, 46100
Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Εθνικής Αντίστασης 48) 23210-22792, Fax: 23210-22709
Οργανισμός Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων & Προσανατολισμού Εγγυήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ (Ευζώνων 17) 23210-35430, 35347, 97573
ΟΤΕ Σερρών (Γρ. Λαμπράκη 3) 23210-96110
Περιφερειακό Εργαστήριο 14ης ΠΥΔΕ (Τέρμα Ομόνοιας) 23210-45223, 46836
Πυροσβεστική (Μεραρχίας 104) 23210-59630
Στατιστική Υπηρεσία (Μεραρχίας 36) 23210-22097, 22616, 36640
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)-Τμήμα Κοιν. Επιθεώρησης (Μεγ. Αλεξάνδρου 2) 23210-27898, 51122
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)-Τμήμα Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης (Μεγ. Αλεξάνδρου 2) 23210-26337
Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Σερρών (Αθαν. Αργυρού 4) 23210-25770, 65188
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 23210-46821
Τελωνείο Σερρών (Ομονοίας 1) 23210-45051
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Κ. Καβάφη 1) 23210-51122
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων ΤΟΕΒ (Τέρμα Ομόνοιας) 23210-39366
Τροχαία Σερρών (Κερασούντος 3) 23210-90872
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) (Μεραρχίας 36) 23210-22880

Υγεία

Υγεία
Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σερρών 23210-94500
Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σερρών (μόνο για ραντεβού) 1535
Κέντρο Άμεσης Ανάγκης (ΕΚΑΒ) 166
Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α.) Ν. Σερρών (Δημ. Μαρούλη 43) 23210-22273 & 4 23210-66181
Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Αγ. Ιωάννης) 23210-58385, 67087
Ι.Κ.Α. (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) (Διοικητικές Υπηρεσίες) (Πριγκ. Χριστοφόρου 25) 23210-95900, 95925, 22812
Ι.Κ.Α. (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) (Υγειονομικές Υπηρεσίες) (Πριγκ. Χριστοφόρου 25) 23210-55370, 65490, 22812
ΤΕΒΕ
Περιφεριακά Ιατρεία
Αγ. Πνεύμα 23210-91400
Αναγεννήσεως 23210-84350
Άνω Βροντού 23210-85228
Άνω Μητρουσίου 23210-75306
Εμμ.Παππά 23210-91437
Κ. Καμήλα 23210-41797
Κ. Ορεινή 23210-56804
Νέου Σκοπού 23210-31210
Νέου Σουλίου 23210-91247
Παλαιοκάστρου 23210-81598
Παραλίμνιου 23210-73230
Πεντάπολης 23210-71532
Προβατά 23210-88206
Σκοτούσης 23210-81220
Σκουτάρεως 23210-41201
Στρυμονικού 23210-86203
Χρυσού 23210-74214

Φαρμακεία

ΑΓΓΟΣ Γ. Πλατ. Εμπορίου 16 23210-25974
ΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μεραρχίας 99 23210-35559
ΑΓΓΟΥΡΑ Ε. Πρ. Χριστοφόρου 4 23210-23222
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μεραρχίας 79 23210-47690
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τσαλοπούλου 15 23210-26678
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29ης Ιουνίου 4 23210-20458
ΑΦΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Εθν. Αντιστάσεως 10 23210-20887
ΒΕΡΒΕΡΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ Βασ. Βασιλείου 22 23210-27400
ΒΙΤΣΙΟΥ ΤΑΝΙΑ Δυτ. Θράκης 17 23210-64344
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κων/πόλεως 7 23210-22766
ΓΙΑΝΕΛΕΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 61 23210-27704
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ Α. - ΡΟΝΤΣΗ ΑΡΓ. Πριγκ. Χριστοφόρου 21 23210-27545
ΓΚΟΥΡΜΗ - ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Πάροδος Αγ. Σοφίας 9 23210-64595
ΓΚΟΥΡΜΗΣ ΗΛΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 31 23210-21892
ΓΚΡΑΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΩΠΗ Δημ. Φλωριά 8 23210-25720
ΕΛ ΧΑΤΙΜΙ ΑΡΟΥΑ Κιουτάχειας 11 23210-47947
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Χρυσ. Σμύρνης 10 2321066746
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε. Ραιδεστού 36 23210-66746
ΖΑΠΡΟΥΔΗ Α. Αθ. Χατζηπανταζή 21 23210-25122
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Γ. Παπανδρέου 7 23210-25657
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΔΑΦΝΗ Ελ. Βενιζέλου 29 23210-52900
ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κων/πόλεως 38 23210-20333
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ Βασ. Βασιλείου 2 23210-21961
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. Σολωμού 25 23210-22294
ΚΑΡΕΜΠΙΔΟΥ Μ. Ελ. Βενιζέλου 100 23210-21826
ΚΑΧΠΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Μαραγκουδάκη 1 23210-27506
ΚΕΛΕΦΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Ελ. Βενιζέλου 61 23210-39227
ΚΗΠΟΥΡΟΥ - ΜΠΟΤΣΟΛΗ ΛΙΑΝΑ Μεραρχίας 57 23210-59972
ΚΙΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 20 23210-56888
ΚΟΝΤΑ ΒΑΣ. Εθν. Αντιστάσεως 4 23210-24933
ΚΟΡΔΑ ΒΑΪΑ Νικ. Φλωριά 2 - Πλατ. Ελευθερίας 23210-22345
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 8ης Μαΐου 20 23210-39561
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Θεσ/νίκης 8 23210-25503
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Ν. Φωκά 4 23210-24636
ΛΙΑΤΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Μεραρχίας 29 23210-27585
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΗ Γ. Παπανδρέου 7 23210-25657
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Εθν. Αντιστάσεως 8 23210-26418
ΜΕΙΧΑΝΕΤΖΙΔΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Πλ. Εμπορίου 9 23210-21145
ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΒΑΣΩ Αλ. Παναγούλη 2 23210-20771
ΜΟΥΜΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Κ. Αλεξανδρίδη 10 23210-21098
ΜΠΑΛΑΞΗ Μ. Χρ. Σμύρνης 10 23210-66746
ΜΠΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Θουκιδίδου 14 23210-36006
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Νικ. Πλαστήρα 5 23210-22195
ΟΡΔΟΥΔΗ ΒΑΝΑ Βας. Βασιλειου 35 23210-64488
ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αν. Θράκης 2 23210-27227
ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Γ. Παπανδρέου 7 23210-24133
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Εθν. Αντιστάσεως 12 23210-20901
ΠΑΡΑΛΗ Γ. ΜΑΡΙΑ Π. Γρηγορίου & Κοζάνης 2 25210 34001
ΠΙΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Εθν. Αντιστάσεως 55 23210-23401
ΠΡΙΖΝΑΛΗ ΜΑΤΘΙΛΔΗ Γενναδίου 3 23210-21137
ΣΑΧΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Κων/πόλεως 6 23210-62075
ΣΙΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Δ. Σολωμού 15 23210-22387
ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΪΑ Αν. Θράκης 7 23210-56160
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ Βασ. Βασιλείου 22 23210-24306
ΤΖΑΚΗ ΑΠ. ΜΑΡΙΑ Δυτ. Θράκης 4 23210-64866
ΤΟΥΡΑΜΑΝΙΔΗΣ Κ. Αρχ. Μακαρίου 2 23210-25790
ΤΟΥΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ Ρωμανού 4 23210-66888
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Δ. ΑΓΓΕΛΟΣ Αθ. Φυλακτού 13 23210-22555
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Εθν. Αντιστάσεως 33 23210-27962
ΤΣΑΝΤΙΡΗ ΖΩΗ Νικ. Πλαστήρα 9 23210-27977
ΤΣΙΑΠΚΩΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Ρωμανού 2 23210-25379
ΦΑΡΜΑΚΗ Ζ. Δ. Μαρούλη 12 23210-51567
ΦΕΓΓΟΜΥΤΟΥ ΒΑΪΑ Μεραρχίας 49 23210-54140
ΦΕΡΧΑΤΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 29ης Ιουνίου 16 23210-24702
ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κύπρου 2 23210-27242
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Εθν. Αντιστάσεως 5 23210-24955

Συγκοινωνίες

ΟΣΕ 23210-59700, 59112, 59844, 59776
ΚΤΕΛ Σερρών-Θεσ/νίκης-Αθηνών-Δράμας-Καβάλας, Νιγρίτας-Σιδ/κάστρου-Ηράκλειας (τέρμα Απαμίας) 23210-22727, 24063
Αστικά (Αφετηρία Πλατ. Εμπορίου) 23210-22338
Αστικά (Γραφεία) 23210-23572
Ταξί 23210-59100, 59422

Τράπεζες

ALPHA BANK Κατάστημα 1o (29ης Ιουνίου 21) 23210-27583, 22050
ALPHA BANK Κατάστημα 2o (Πλατ. Εμπορίου 11) 23210-26573, 20902
PRO BANK (Βασ. Βασιλείου 10) 23210-97830, 97838
EUROBANK Κατάστημα 1o (Δ. Σολωμού 62) 23210-66228, 62733, 63816
EUROBANK Κατάστημα 2o (Μεραρχίας 19-21) 23210-24520, 65650
MARFIN EGNATIA BANK Κατάστημα 1o (Παπαπαύλου 3) 23210-57002, 25008
MARFIN EGNATIA BANK Κατάστημα 2o (Μεραρχίας 2) 23210-97500, 58556
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα 1o (Δ. Σολωμού & Τσαλοπούλου 2) 23210-49800, 21230
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα 2o (Β. Βασιλείου & Β. Αλεξάνδρου 1) 23210-68400, 65416
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Διοίκηση (Βασ. Βασιλείου & Νικ. Πλαστήρα) 23210-98060, 98069
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Υποκατάστημα (Π. Κωστοπουλου 2) 23210-25910, 25910
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα 1o (Κων/πολεως 20 & Αλεξ. Παναγούλη 1) 23210-52111, 99637
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα 2o (Ν. Πλαστήρα 12) 23210-22152, 24076
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Βασ. Βασιλείου 16) 23210-22341, 25946
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Μ. Ανδρόνικου 1-Τσαλδάρη) 23210-25306, 25293
ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (Βασ. Βασιλείου 2 & Βασ. Αλεξάνδρου) 23210-97580, 57113
MILLENNIUM BANK (NOVA) (25ης Μεραρχίας 9) 23210-65435, 65433
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Κατάστημα 1o (Βενιζέλου & Ιθάκης) 23210-49820
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Κατάστημα 2o (Βασ. Βασιλείου 5) 23210-97730, 97739
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα 1o (29ης Ιουνίου 10) 23210-63201, 63203
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα 2o (Πλ. Ελευθερίας 1) 23210-90101, 90110
ΑΤΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (25ης Μεραρχίας 27) 23210-51035, 58744
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (25ης Μεραρχίας 11) 23210-55270, 22727
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (Χρ. Σμύρνης 1 & Υψηλάντoυ 2) 23210-53966, 23704

Sitemap

Κορυφή σελίδας