Χρήσιμα Τηλέφωνα και E-mails

ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Σερρών (πρώην Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας)
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες
Παράρτημα Κατερίνης (Τμ. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού)
Κανελλοπούλου 2
60100 Κατερίνη
Παράρτημα Κιλκίς (Τμ. Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης)
3 χιλ. Κιλκίς-Μεταλλικού
61100 Κιλκίς
 
 
Γραμματεία Σχολής Μηχανικών
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49123
Fax 23210-46556
E-mail eng_school@ihu.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49125, 49124
Fax 23210-49285
E-mail info@mech.ihu.gr
mech_eng@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49151
Fax 23210-49154
E-mail info@civil.ihu.gr
tpde@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος  Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49107
Fax 23210-49338
E-mail info@topogeo.ihu.gr
dpt_geomatics@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49341, 23210-49118
Fax 23210-49128
E-mail info@ict.ihu.gr
pliroforiki@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23410-29876 εσ. 2, 11, 13
Fax 23410-29866
E-mail info@cdc.ihu.gr
ste@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49135
23210-49165
E-mail info@ba.ihu.gr
tde@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49136
Fax 23210-49155
E-mail info@es.ihu.gr
tlog@teicm.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23510-20940
Fax 23510-47860
E-mail info@logistics.ihu.gr
logistics@teicm.gr
 
Γραμματεία Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49337
E-mail info@desci.ihu.gr
 
Γραμματεία Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49337
 
Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49114, 49115
Fax 23210-46556
E-mail pr@teicm.gr
 
Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49149
Fax 23210-46556
E-mail toy@teicm.gr
 
Τμήμα Προσωπικού
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49111
Fax 23210-46556
E-mail tp@teicm.gr
 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49101
Fax 23210-46556
E-mail protocolo@teicm.gr
 
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49147
Fax 23210-46556
E-mail topouzi@teicm.gr
 
Τμήμα Προυπολογισμού, Δαπανών & ΚΠΣ
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49108, 23210-49200
E-mail tpd@teicm.gr
 
Τμήμα Προμηθειών
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49106
Fax 23210-46556
E-mail prom@teicm.gr
 
Τμήμα Μισθοδοσίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49109, 23210-49194
Fax 23210-46556
E-mail misthodosia@teicm.gr
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μελετών-Κατασκευών
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49104, 49329, 49138
E-mail techyp@teicm.gr
zaxaroudi@teicm.gr
batzios@teicm.gr
Τμήμα Συντήρησης
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49262
Fax 23210-49240
 
Τμήμα Πληροφορικής
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49144
E-mail noc@teicm.gr
psavvas@teicm.gr

avdelas@teicm.gr
 
Δανειστικό-Πληροφοριακό Τμήμα Βιβλιοθήκης
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49265, 49269, 49182
E-mail lib@teicm.gr
 
Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων (ΕΛΚΕ)
Τηλέφωνο επικοινωνίας 23210-49198
E-mail rescom@teicm.gr

 

Sitemap

Κορυφή σελίδας