Διακήρυξη 03/2020 αριθ. πρωτ. ΔΦ2.2/12961_31/8/2020 "Ενίσχυση δημοσίων υποδομών έρευνας και καινοτομίας στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (νυν Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

Sitemap

Κορυφή σελίδας