Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2022-2023 - Β' κύκλος)

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που παρακολουθούν το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Δι.Πα.Ε. και ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» MIS 5184460 (ΕΣΠΑ 2014-20) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ότι η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για την συμμετοχή στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα από την Τρίτη 2/5/2023 έως και τη Δευτέρα 15/5/2023.
 
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ
https://praktiki.teicm.gr/announcement/11-announcements-university/201-prosklisi-ear-2022-23-pe-b-kyklos

Sitemap

Κορυφή σελίδας