5247/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ- ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»

Δημοσιεύτηκε η με αρ.5247/09.02.2023 προκήρυξη για την χορήγηση πενήντα δύο (52) Υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου» (Ε’ ΚΥΚΛΟΣ). Η προκήρυξη είναι αναρτημένη και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ και μπορείτε να τη δείτε εδώ.

https://rc.ihu.gr/?p=8539

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην online πλατφόρμα https://webforms.ihu.gr/stirizocm (από 09/02/2023 έως 15/03/2023 και ώρα 12.00). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το email subsidy@cm.ihu.gr ή την κα Ευστρατία Τοπούζη, Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιούπολη Σερρών στο 2321049147 από 11:00π.μ. έως 14:00μ.μ.- από Τρίτη έως Παρασκευή.

Sitemap

Κορυφή σελίδας