Δωρεάν σίτιση φοιτητών σύμφωνα με το ΦΕΚ 1965, τ.Β΄/18-6-2012 για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

 

Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όλοι οι ενεργοί φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Σερρών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΦΕΚ 1965, τ.Β΄/18-6-2012 και ειδικότερα:

  • Προπτυχιακοί φοιτητές, των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών (8 εξάμηνα), προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα, (12ο εξάμηνο).
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές, των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (συνήθως 3 εξάμηνα).
  • Δεν είναι επιλέξιμοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου αντίστοιχα.

Θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που θα εκτυπώσουν και θα συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους,

σε μορφή  PDF  ( ΟΧΙ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)  στο email: merimna@cm.ihu.gr

Π ρ ο σ ο χ ή !!! Για την αποστολή των δικαιολογητικών με email, σαν ΘΕΜΑ, θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία ακολουθώντας οπωσδήποτε την σειρά: Επώνυμο - Όνομα - Τμήμα - Τηλέφωνο.

Παράδειγμα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 ΤΗΛ.: 6935428912

Ειδικά για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές η εκτυπωμένη Aίτηση, μετά την υπογραφή του φοιτητή, πρέπει να θεωρηθεί από την αρμόδια Γραμματεία του Τμήματος το οποίο έχει την ευθύνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για παροχή δωρεάν σίτισης είναι:

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Φορ. Έτους 2020
  • Εάν ο φοιτητής/τρια κάνει Φορολογική Δήλωση θα υποβάλει και το οικογενειακό και το ατομικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας.
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (η έκδοσή του μπορεί να γίνει και από την Ιστοσελίδα gov.gr)
  • Βεβαίωση σπουδών.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Η αποστολή των δικαιολογητικών με email θα γίνεται από  Τρίτη 01 Μαρτίου 2022  έως Παρασκευή 04 Μαρτίου και ώρα 12 μ.μ.

Οι φοιτητές θα πληροφορηθούν ότι έχουν επιλεγεί για δωρεάν σίτιση από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος, όπου θα αναρτηθεί ανακοίνωση με τους Αριθμούς Μητρώου (ΑΕΜ). 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλέφωνο: 2321049147

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας