Επικαιροποιημένο Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών ΑΠΕΛΛΑ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος (03-11-2016) για την επικαιροποίηση των Μητρώων Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Διευκρίνηση προς του χρήστες των Μητρώων

ΣΔΟ - Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών:

ΣΤΕΦ - Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών:

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας