Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμική συμπεριφορά μεταλλικών κατασκευών» (APP23252)

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας