Αρχείο Μαϊ 2022

ΤίτλοςΗμερομηνία
Νέα παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2021 - 202230 Μαϊ 2022
Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων Φοιτητών της υπ’ αριθ. Πρωτ. 15278/14-04-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:9Κ1Ρ46ΨΖ3Π-ΒΦΧ) για απόδοση υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης27 Μαϊ 2022
Διανομή συγγραμμάτων μέσω συστήματος "ΕΥΔΟΞΟΣ"26 Μαϊ 2022
Πρόσκληση για την κατάθεση δικαιολογητικών για το ΠΜΣ Ρομποτικής, Κύκλος 2022-202326 Μαϊ 2022
Ημερίδα με θέμα Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στη Ρομποτική26 Μαϊ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εκτέλεση εργασιών μυοκτονίας στις εγκαταστάσεις του ΔΙΠΑΕ σε Σέρρες, Κιλκίς & Κατερίνη25 Μαϊ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στο ΔΙΠΑΕ Σερρών25 Μαϊ 2022
Ενεργοποίηση του νέου λογαριασμού Delos365 για όλα τα μέλη του ΔΙΠΑΕ18 Μαϊ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας γεννήτριας τυχαίων κυματομορφών στο ΔΙΠΑΕ Σερρών17 Μαϊ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια Drum εκτυπωτή γραφείου ΜΟΔΙΠ17 Μαϊ 2022
Ημερίδα με θέμα: «Πανεπιστήμιο και Διαφάνεια - Μνημόνια Συνεργασίας Α.Ε.Ι. & Ε.Α.Δ.: Από τον Σχεδιασμό στην Υλοποίηση»16 Μαϊ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών μετασχηματιστή στο ΔΙΠΑΕ Σερρών13 Μαϊ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών καθαρισμού στο ΔΙΠΑΕ Σερρών13 Μαϊ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λαμπών και λαμπτήρα βιντεοπροβολέα στο ΔΙΠΑΕ Σερρών11 Μαϊ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών καθαρισμού στο ΔΙΠΑΕ Κιλκίς11 Μαϊ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια συστήματος σιδερωτηρίου στο ΔΙΠΑΕ Κιλκίς11 Μαϊ 2022
Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείμενο «Καταναλωτική Συµπεριφορά με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής»11 Μαϊ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας αντιστάσεων υψηλών θερμοκρασιών στο ΔΙΠΑΕ Σερρών10 Μαϊ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια παραθύρων αλουμινίου στο ΔΙΠΑΕ Σερρών10 Μαϊ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια & τοποθέτηση γυψοσανίδων στο ΔΙΠΑΕ Σερρών10 Μαϊ 2022
Πρόσκληση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (εαρινό 2022)10 Μαϊ 2022
Αποτέλεσμα διαδικασίας εκλογής για τη θέση Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ποσοτικές Μέθοδοι Αξιολόγησης και Βελτιστοποίησης στη Χωροθέτηση και Συντονισμό Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (APP25882)06 Μαϊ 2022
Παράταση δηλώσεων - διανομής διδακτικών συγγραμμάτων Εύδοξος εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021- 202206 Μαϊ 2022

Sitemap

Κορυφή σελίδας