Προσωπικό

Τσίτσος Στυλιανός   -   Καθηγητής

Τσίτσος Στυλιανός

Εκπαίδευση

Δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού

Μεταπτυχιακό διπλωμα «τηλεπικοινωνιες & ψηφιακά ηλεκτρονικά»

Διδακτορικό διπλωμα «μικροκυματικη τεχνολογια τηλεπικοινωνιών»

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Μικροκυματική τεχνολογία τηλεπικοινωνιών

Ασύρματες τηλεπικοινωνίες

Δημοσιεύσεις

http://teachers.teicm.gr/tsitsos/reference.html

Μαθήματα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Δικτυα τηλεπικοινωνιων & μεταδοσης

Ασύρματες επικοινωνίες

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Υψηλών Συχνοτήτων

Ώρες επίσκεψης φοιτητών/τριών:

Για το Εαρ. Εξάμ. 2018-2019

      ΔΕΥΤΕΡΑ 14.00-18.00 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

     (και άλλες ημέρες, μετά από συνεννόηση μέσω e-mail: s.tsitsos@teicm.gr)

 


Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες