Προσωπικό

Παπατσώρης Αναστάσιος   -   Καθηγητής

 Παπατσώρης Αναστάσιος

Ώρες επίσκεψης φοιτητών/τριών:

Τρίτη: 16:00-18:00

Τετάρτη: 12:00-14:00

Πέμπτη: 10:00-12:00


Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες