Προσωπικό

Ούτσιος Ευάγγελος   -   Καθηγητής Εφαρμογών

Ούτσιος Ευάγγελος

Εκπαίδευση

Πτυχίο Πληροφορικής
Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Γλώσσες Προγραμματισμού

Δομές Δεδομένων

Χωροχρονικές Βάσεις Δεδομένων

Πολυδιάστατα Ευρετήρια για Βάσεις Δεδομένων

 

Μαθήματα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Βάσεις Δεδομένων

Δομές Δεδομένων

 

Ωρες Γραφείου:

Δευτέρα 10:00-14:00

Τετάρτη 10:00-14:00 (Εκτός και αν υπάρχει συνέλευση Τμήματος)


Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες