Προσωπικό

Νικολαΐδης Αθανάσιος   -   Αναπληρωτής Καθηγητής

Νικολαΐδης  Αθανάσιος

Εκπαίδευση

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Διδακτορικό δίπλωμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 
Συστήματα Πολυμέσων

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Δημοσιεύσεις

http://teachers.teicm.gr/nikolaid/public_gr.html

Μαθήματα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Συστήματα Πολυμέσων (Θ, Ε)

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ (Θ)


Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες