Προσωπικό

Ευσταθίου Δημήτριος   -   Επίκουρος Καθηγητής

Ευσταθίου Δημήτριος

Εκπαίδευση

Δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού, πανεπιστήμιο Πατρών
m.sc. & ph.d King’s College, university of London, Αγγλία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Θεωρία τηλεπικοινωνιών
Software defined radio
Συστήματα συγχρονισμού για ενσύρματα και ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Συστήματα 3ης και 4ης γενιάς κινητής τηλεφωνίας

Δημοσιεύσεις

http://teachers.teicm.gr/efstathiou/index.html

Μαθήματα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Σήματα και συστήματα
Σύνθεση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
Νέες τεχνολογίες στις επικοινωνίες
Δίκτυα τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης (ασκήσεις)

Ώρες επίσκεψης φοιτητών/τριών:

Τρίτη 14:00 -16:00


Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες