Προσωπικό

Βαρσάμης Δημήτριος   -   Επίκουρος Καθηγητής

Βαρσάμης Δημήτριος

Εκπαίδευση

Πτυχίο Μαθηματικών

Μ.Δ.Ε. Στην πληροφορική

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Επιστημονικός προγραμματισμός

Υπολογιστικές Μέθοδοι

Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου

Γλώσσες προγραμματισμού

Νευρωνικά δίκτυα

Δημοσιεύσεις

http://teachers.teicm.gr/dvarsam/varsamis_publications.htm

Μαθήματα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Γραμμικός Προγραμματισμός και Βελτιστοποίηση

Προγραμματισμός ΙΙ


Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες