Προσωπικό

Χειλάς Κωνσταντίνος   -   Επίκουρος Καθηγητής

Χειλάς Κωνσταντίνος

Εκπαίδευση

Διδακτορικό, Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ
Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας), ΑΠΘ
Πτυχίο Φυσικής, ΑΠΘ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τεχνολογία Δικτύων Η/Υ
Ασφάλεια Επικοινωνιών και Δικτύων
Χαρακτηρισμός χρηστών και διάγνωση απάτης στις επικοινωνίες και τα δίκτυα
Εφαρμογές υπολογιστικής ευφυΐας και εξόρυξης δεδομένων στις Τηλεπικοινωνίες

Δημοσιεύσεις

Μαθήματα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Δίκτυα Η/Υ Ι
Δίκτυα Η/Υ ΙΙ (Τεχνολογίες Διαδικτύου)
Δίκτυα Η/Υ ΙΙΙ (Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ)

 

 


Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες