Αποτελέσματα Α΄ φάσης αξιολόγησης των αιτήσεων για το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (2023-2024)

Ανακοινώνεται η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού για το ακαδ. έτος 2023-2024, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8 του Κανονισμού του ΠΜΣ.

ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ (σε αλφαβητική σειρά):

- ΑΙ. ΣΟ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 515/14-9-2023
- ΑΡ. ΑΙ.  με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 527/14-9-2023
- ΒΟΤ. ΜΑ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 526/14-9-2023
- ΒΟΥ. ΕΙ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 516/14-9-2023
- ΓΕ. ΜΑ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 567/25-9-2023
- ΓΙ. ΡΑ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 529/14-9-2023
- ΓΡ. ΜΑ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 536/20-9-2023
- ΔΟ. ΧΡ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 517/14-9-2023
- ΔΡ. ΜΑ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 518/14-9-2023
- ΕΥ. ΙΩ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 519/14-9-2023
- ΖΗ. ΝΕ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 566/25-9-2023
- ΚΑ. ΔΕ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 520/14-9-2023
- ΚΟΚ. ΑΘ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 528/14-9-2023
- ΚΟΥ. ΕΥ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 564/25-9-2023
- ΚΟΥ. ΑΝ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 521/14-9-2023
- ΜΕ. ΣΟ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 530/14-9-2023
- ΠΑΝ. ΓΡ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 535/20-9-2023
- ΠΑΡ. ΑΙ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 522/14-9-2023
- ΠΕ. ΑΝ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 523/14-9-2023
- ΣΑ. ΓΕ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 524/14-9-2023
- TA. ΔΗ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 565/25-9-2023
- ΤΡ. ΜΑ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 525/14-9-2023
- ΦΑ. ΠΟ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 537/20-9-2023
- ΧΑ. ΜΑ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 531/14-9-2023

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα καλύψουν τις θέσεις που προσφέρονται στο ακαδ. έτος 2023-2024 θα γίνει σύμφωνα με την τελική κατάταξη των υποψηφίων μετά την ολοκλήρωση της δεύτερη φάση αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον κανονισμό του ΠΜΣ.

Η δεύτερη φάση αξιολόγησης αφορά την προσωπική συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή επιλογής των υποψηφίων που έχουν προκριθεί από την πρώτη φάση. Τα κύρια κριτήρια της αξιολόγησης είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των υποψηφίων, η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, η ευρύτητα των γνώσεών τους, η προδιάθεση για σκληρή εργασία και το ομαδικό πνεύμα.

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ 17:00 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
- 17:00 – 18:00: Από Α ως Γ (έναρξη επιθέτου)
- 18:00 – 19:15: Από Δ ως Κ
- 19:15 – 20:15: Από Λ ως Σ
- 20:15 – 21:00: Από Τ ως Ω

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν διαδικτυακά με χρήση του προγράμματος ΖΟΟΜ, https://zoom.us.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να το κατεβάσουν, να το εγκαταστήσουν και να δοκιμάσουν τη καλή λειτουργία του πριν από την συνέντευξη.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: https://zoom.us/j/93301690155

Κατά τη σύνδεσή σας θα λειτουργεί «αίθουσα αναμονής» στην οποία θα περιμένετε να σας καλέσουν τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης.

Γ. Φραγκίδης
Διευθυντής ΠΜΣ ΔΕΦΤ
e-mail: gary.fragidis@ihu.gr
τηλ. 2321049310