Αφορά φοιτητές ΠΠΣ ΔΙΠΑΕ που έκαναν πρακτική την περίοδο Ιούλιο Αύγουστο

Οι φοιτητές ΔΙΠΑΕ που συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση την περίοδο Ιουλίου Αυγούστου θα πρέπει να κάνουν στα μέλη της τριμελούς επιτροπή πρακτικής μια σύντομη παρουσίαση των εντυπώσεων που αποκόμισαν από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Στο πρότυπο powerpoint που επισυνάπτεσαι εμφανίζεται η δομή της παρουσίασης

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/j/93618447078 συμφώνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Τετάρτη 27/09/2023 ώρα 16:00-17:00 οι φοιτητές με ΑΜ

1601-00-056327

1601-00-056018

1601-00-056559

1601-00-056955

1601-00-047244

1601-00-056030

1601-00-055463

1601-00-058149

1601-00-055519

1601-00-056411

Τετάρτη 27/09/2023 ώρα 17:00-18:00 οι φοιτητές με ΑΜ

1601-00-058591

1601-00-056016

1601-00-056319

1601-00-058048

1601-00-056341

1601-00-055529

1601-00-058027

1601-00-055637

1601-00-055601

1601-00-058018

Τετάρτη 27/09/2023 ώρα 18:00-19:00 οι φοιτητές που έκαναν την πρακτική τους εκτός ΕΣΠΑ
  Η επιτροπή πρακτικής άσκησης

Συνημμένα: