ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

Μετά από την με Αρ. Πρωτ. 2.1/11016 πράξη του προέδρου της Διοικούσας επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε περί "Αναστολής εκπαιδευτικής διαδικασίας και μετακίνησης ημερομηνιών εξετάσεων λόγω των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023» στο πρόγραμμα των εξετάσεων και των επιτηρήσεων θα υπάρξουν οι παρακάτω αλλαγές:
Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ και Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023