Αλλαγή ώρας μαθήματος Επιχειρηματική Ευφυία και Αναλυτική

Λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα στο ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση, το μάθημα της Πέμπτης 24/03/2023 θα αρχίσει στις 17:15 αντί στις 16:15."