Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS για το χειμερινό 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής φοιτητών και προσωπικού στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Από Από 10-3-2023 έως 26-3-2023.

Υποβολή αίτησης για φοιτητές εδώ - https://www.ihu.gr/monades/intprogrs#%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
Στο τέλος της σελίδας, στην ενότητα Πανεπιστημιούπολη Σερρών,
επιλέξτε ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
και συμπληρώστε την φορμα Google.

Περισσότερες πληροφορίες στους ακόλουπους συνδέσμους:
Η πρόσκληση - https://www.ihu.gr/monades/intprogrs#%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
Η σελίδα Τμήματος ΟΔΕ για φοιτητές Erasmus - http://ba.ihu.gr/?q=node/37
Η σελίδα Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημιούπολης Σερρών - http://erasmusplus.teicm.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επκοινωνείτε με:
- Το γραφείο Διεθνών Σχέσεων, e-mail eu@ihu.gr, τηλ. 2321049115.
- Τον υπεύθυνο του προγράμματος Erasmus στο Τμήμα ΟΔΕ κ. Φραγκίδη Γαρύφαλλο, e-mail gary.fragidis@ihu.gr, τηλ. 2321049310.