Αναβολή Μαθήματος "Συμπεριφορά Καταναλωτή"

Το μάθημα "Συμπεριφορά Καταναλωτή" την Τετάρτη 15/03/2023 δεν θα πραγματοποιηθεί.Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη 30/03/2023 και ώρα 12:30.