Διδασκαλία μαθημάτων που αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα

Από τη Δευτέρα 06.03.2023 θα διδάσκονται κανονικά όλα τα μαθήματα που αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, εκτός του "Στοιχεία Δικαίου Επιχειρήσεων" , το οποίο σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης  δεν θα διδαχθεί το εαρινό εξάμηνο.