Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι" και "Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ"

Όσοι φοιτητές δεν έχουν περάσει το Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι" και "Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ" (Πρόγραμμα ΤΕΙ), καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί με την Κα Χαψά, την Τρίτη 28/2/2023 στις 7.00 μ.μ. στην εικονική αίθουσα με κωδικό εισόδου 93301690155.


                                                    Η υπεύθυνη του μαθήματος,

                                                             Ξανθίππη Χαψά