ΜΑΘΗΜΑ "ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ"

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Αρχές Οικονομικής Σκέψης", με καθηγητή τον κ. Πασχαλούδη θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 2/3/2023 στις 9:15.