Εργαστήριο Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις ΣΤ΄ Εξαμήνου (ΤΕΙ)

Το Εργαστηριακό μάθημα <<Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις  ΣΤ Εξαμήνου>>  προγράμματος ΤΕΙ  θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη 10:15-12:00 στο εργαστήριο 19.