Μη διεξαγωγή του μαθήματων κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου

Κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου  (20.02.2023) δεν θα διεξαχθούν τα μαθήματα,: Δοίκηση Πωλήσεων, Συμπεριφορά Καταναλωτή και Μέσα Κοιν. Δικτύωσης, Στοιχεία Δικαίου Επιχειρήσεων, Οικονομικά Μαθηματικά, Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών, Αγγλικά ΙΙ Επιχειρηματική Ευφυία και Επιχειρηματική Αναλυτική, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Διοίκηση Έργων,

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση μετά την υπογραφή των συμβάσεων.