ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΔΆΣΚΟΝΤΑΙ

Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα του ΤΕΙ και δεν έχουν περάσει το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων του Β' και Δ' εξαμήνου των σπουδών τους, να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους διδάσκοντες μεχρι τις 5 Μαρτίου 2023.
 
Βάσεις Δεδομένων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Εργ) Κεχρής Ευάγγελος kehris@ihu.gr
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων Ι  (Εργ) Βάκαλος Αλέξανδρος alvak@ihu.gr