Ανακοίνωση για έναρξη πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ ( αφορά σε φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕΙ)

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΙ ότι οι αιτήσεις στην πλατφόρμα της πρακτικής θα ανοίξουν στις 22-02-2023 έως και 05-03-2023.
Η έναρξη έχει ορισθεί για τις 01-04-2023 χωρίς καμία εξαίρεση.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο τηλέφωνο 23210 49373.