ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Οι ημερομηνίες παρουσίασης πτυχιακών εργασιών των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 είναι οι εξής:

1. Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 12.00,
2. Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023, ώρα 12.00, και
3. Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023, ώρα 12.00.
 
Υπενθυμίζεται ότι:
(α) Ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει στη γραμματεία κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα καθηγητή το αργότερα μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία παρουσίασης την εργασία του σε δύο διαφορετικά CD ή USB, καθώς και εκτυπωμένη σε ένα αντίτυπο.
(β) Η παρουσίαση της πτυχιακής είναι υποχρεωτική και ο χρόνος παρουσίασης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 10'.