Σημαντική ανακοίνωση! Παράταση δηλώσεων μαθημάτων

Οι φοιτητές που δεν έκαναν οριστική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων  ή δε δήλωσαν μαθήματα μπορούν να δηλώσουν  μέχρι τις 22.01.2023. Καμία αίτηση για εκπρόθεσμη δήλωση από τις 23.01 και μετά δε θα γίνει δεκτή.