Αναβολή μαθηματων "Εισαγωγή στη Λογιστική" και "Κοστολόγηση και Τιμολόγηση"

Το μάθημα "Εισαγωγή στη Λογιστική"  αναβάλλεται και μεταφέρεται για την άλλη εβδομάδα 18/1/2023 όπου και θα αρχίσει στις δύο (14:00) αντί τις τρεις και μισή. Η ανακοίνωση των βαθμών της προόδου και η συζήτηση για τα αποτελέσματα μετακινείται επίσης την άλλη εβδομάδα.

Το μάθημα "Κοστολόγηση και Τιμολόγηση" της Τετάρτης αναβάλλεται για την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα.

Ο Διδάσκων