Εργαστήριο του μαθήματος "Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας" του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ

 Παρακαλούνται οι φοιτητές  του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ που στο τρέχον εξάμηνο έχουν δηλώσει το εργαστήριο του μαθήματος "Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας" να επικοινωνήσουν με την διδάσκουσα Α. Καρακίτσιου στο email karakitsioua@gmail.com