Μη διεξαγωγή του μαθήματος "Διοίκηση Προμηθειών"

Tο μάθημα "Διοίκηση Προμηθειών" την Τρίτη 6  Δεκεμβρίου 2022 δεν θα πραγματοποιηθεί  και η αναπλήρωσή του  θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.