Ανακοίνωση μαθήματος "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ"

Το μάθημα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, που θα πραγματοποιούνταν αύριο ημέρα Πέμπτη 1/ 12, δε θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος της διδάσκουσας. Το μάθημα αυτό θα αναπληρωθεί την εβδομάδα αναπλήρωσης μαθημάτων (Δευτέρα 09/01/2023 – Παρασκευή 13/01/2023)