ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Σύμφωνα με απόφαση της 16ης /04.11.2022 Συνέλευσης του Τμήματος ΟΔΕ, εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των παρακάτω φοιτητών για τη λήψη πτυχίου Πανεπιστημίου:

ΑΜ
10229
10674
10834
10416
10675
10715
10589
10285
10956
10032
10951
10952
10460
10954
10957
10544
10390
10203
10655
10389
10955
10362
10968
10811
10829
10600
10173
10054
10082