Αναβολή μαθήματος "Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας"

Το μάθημα "Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας" την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 δεν πραγματοποιηθεί  και η αναπλήρωσή του  θα γινει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.