ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ"ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ)

Το εργαστήριο Ηλεκτρονικη Διακυβέρνηση της Τρίτης 22 Νοεμβρίου 2022 (17:00 - 19:00), αναβάλλεται για την επόμενη Τρίτη 29 Νοεμβρίου, με ωράριο μαθήματος 17:00 - 21:00.Ο διδάσνωνΚαραβασίλης Ιωάννης