Αναβολή μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Το μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 δεν πραγματοποιηθεί  και η αναπλήρωσή του  θα γινει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.