ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ"

Αναβολή του μαθήματος "Μαρκετινγκ" στις 14/11/2022 και ώρα 14:30.Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει ύστερα από συνεννόηση με τους φοιτητές.