ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ " ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ"

Ανακοινώνεται οτι το μάθημα "Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ Ασκήσεις Πράξεις" ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 και την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022. Το μάθημα θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές.