Παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών

ΟΙ παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών της 15ης Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν στις 11.30΄ το μεσημέρι. Θα ανακοινωθούν εκέινη την ημέρα οι αίθουσες και οι επιτροπές.

Οι φοιτητές πρέπει μία εβδομάδα πριν την παρουσίαση να αποστείλουν στη Γραμματεία ένα αντίγραφο της εργασίας σε έντυπη μορφή και δύο σε ηλεκτρονική (σε usb φλασάκι ή cd)