Ανακοίνωση Ορκωμοσίας


Η ορκωμοσία του Τμήματος ΟΔΕ (φοιτητές του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ και Πανεπιστημίου) θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Σερρών «Ευαγόρας Παλληκαρίδης».
Στην ορκωμοσία μπορούν να συμμετέχουν, όσοι φοιτητές θα αποστείλουν αίτηση ανακήρυξης έως και τις 18.11.2022 .
Οι ανακηρυχθέντες που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στην ορκωμοσία, θα πρέπει οπωσδήποτε να εμημερώσουν τη Γραμματεία  έως τις 18.11.2022.

 

Από τη Γραμματεία Τμήματος