Ανακοίνωση αναβολής μαθήματος «ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΙ»

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα του Ε’ εξαμήνου «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ» δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022. Το μάθημα θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση του διδάσκοντα με τους φοιτητές.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος