ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αγαπητοί/-ές φοιτητές/-τριες,

Από το τρέχον εξάμηνο θα υλοποιηθεί στο Τμήμα μας ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών. Σύμφωνα με αυτόν, όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος θα έχουν κάποιον Καθηγητή, ο οποίος θα επιτελεί το ρόλο του συμβούλου σπουδών. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να απευθύνονται στο συγκεκριμένο Καθηγητή για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί και σχετίζεται με τις σπουδές τους. Σκοπός του θεσμού είναι παροχή ποιοτικότερης φοίτησης, η καλύτερη επικοινωνία φοιτητών και Καθηγητών, καθώς και η βελτίωση του επιπέδου σπουδών στο Τμήμα μας.

Ο θεσμός θα ξεκινήσει να υλοποιείται μόνο για τους φοιτητές/-τριες του 1ου και 2ου έτους. Μέσα στο επόμενο διάστημα, κάποιος συνάδελφος-Καθηγητής θα σας αποστείλει σχετικό εμαιλ που θα σας ενημερώνει ότι είναι ο ακαδημαϊκός σας σύμβουλος και, κατά πάσα πιθανότητα, θα σας καλέσει σε μια συνάντηση στο γραφείο του.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

Ιορδάνης Κοτζαϊβάζογλου
Αναπλ. Καθηγητής