Μη διεξαγωγή της διδασκαλίας του εργαστηρίου του μαθηματος "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση""

Η διδασκαλία του εργαστηρίου του μαθήματος "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση" δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 01.11.2022 και η αναπλήρωσή του  θα γινει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.