ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-23

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Κατατακτήριες εξετάσεις είναι από 01  έως 15 Νοεμβρίου.Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σποδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 

Συνημμένα: