Συζήτηση για το πρόγραμμα Erasmus+


Τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου στις 12:00 στην αίθουσα 102 θα γίνει σύντομη παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ για σπουδές διάρκειας ενός ή δύο εξαμήνων σε συνεργαζόμενα ιδρύματα σε χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης.

Οι φοιτητές μπορούν να δούνε πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ στη σχετική σελίδα του Τμήματος:
http://ba.ihu.gr/?q=node/37