Αναβολή μαθήματος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (25/10/2022)

Αναβάλλεται το μάθημα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  Τρίτης 25/10/2022  Αίθουσας 108 λόγω κωλύματος  του διδάσκοντα.