Τελική ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα «Τουριστικό Μάρκετινγκ»

Λόγω προσωπικού κωλύματος της διδάσκουσας, το μάθημα «Τουριστικό Μάρκετινγκ» τελικά δεν θα διεξαχθεί καθόλου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Προτείνεται οι φοιτητές/-τριες να επιλέξουν κάποιο άλλο μάθημα.